powered by Footsteps

Het begin/Verthoren

Ergens in 199. kwamen de eerste berichten dat er plannen waren het sportpark Verthoren op te heffen ten behoeve van de aansluiting van Utrecht op Leidsche Rijn.
In allerei commissies en bestuursorganen zijn daarna de planen besproken en besloten.

Ons algemeen bestuur heeft in die periode het nodige gedaan om er zo veel mogelijk voor onze club uit te halen.
Gesteund door een groepje deskundige uit de club is er een redelijke financ´ele vergoeding betaald voor onze bezittingen.
Om eens wat zaken te noemen erlaag op Verthoren ruim 4 km elektra kabels, 1 km telefoonkabel, 250 m gasleiding en 300 m waterleiding.
Honk- en softbal had ruim 400 m hetwerk geplaats.

Na de afspraken over de afkoop kwam het ontwerpen van het nieuwe complex aan de orde. Aannemers werden gevraagd om op bassis van een programma van eisen, opgesteld door het NOC/NSF een aanbieding te maken voor een sportgebouw. Dit gebouw moest geschikt zijn voor fitness, een sprohal en een clubruimte van UVV.
Na het bestuderen van de planen is de opdracht gegund aan Pellikaan.

Het oude vertrouwde sportpark Verthoren is langzamerhand verandert in een armzalig geheel. Aan de hand van een fotoreportage van Maarten van de Stoep kunnen we het met eigen ogen zien.

Verthoren zoals het was Naamloze afbeelding

De zanddijk voor het viaduct

Naamloze afbeelding

De nieuwe toegang Naamloze afbeelding